برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن آریایی ارجمند

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : کلانتری مرکزی آبیک
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱.۱۲.۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :