برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محراب هوشیار

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 6
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :