برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید قرائی زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ارتش نیرو دریایی کوهک
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

به دلیل شرایط تک فرزند پسر و کمک خرج خانواده مجبور به انتقالی به شهر یزد هستم