برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید فرهادی فر

نام : مجید فرهادی فر
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : معاونت آماد و پشتیبانی فاتب
استان درخواستی : مازندران / آمل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۹/۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

روز برگه جای خوبیه من برای مشکلات خانوادگی دارم جابجایی میزنم در صورت جواب ندادن پیام دهید