برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید شریفی

نام : مجید شریفی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : ۰۵
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یک هشت نودو هشت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :