برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید رجائی نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان محل خدمت : گردان مرزی نگور گروهان مرزی کهیر توک پاسگاه مرزی میله 243
استان درخواستی : کرمان / رفسنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

هنگ مرزی نگور گروهان مرزی کهیر توک پاسگاه مرزی میله 243