برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید تاراسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی قزوین
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

اینجانب سرباز وظیفه استواردوم محل خدمت نیروی انتظامی پلیس راه قزوین اقبالیه میخوام برم زنجان اگر کسی باشه بیادقزوین تماس بگیره ممنونم