برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید احتشام

نام : مجید احتشام
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی سردشت
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / جلفا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :