برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجید آدمی فتح آبادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی منطقه شمال امام حسن مجتبی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/4/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :