برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجیددرخشنده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان محل خدمت : پلیس راه یاسوج اقلید
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهرماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

سرباز وظیفه..مدت خدمت در یگان ۶ماه به دلیل مشکلات خانوادگی باید جابجا بشم.