برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی مقدسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : هواناجا
استان درخواستی : لرستان / بروجرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :