برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی مشتاقی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان محل خدمت : پایگاه نیرو دریایی
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 10
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :