برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی فیروزبخت

نام : مجتبی فیروزبخت
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : کردستان / سقز
پادگان محل خدمت : ۲۲۸ متحرک هجومی سقز
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۱ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :