برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی افسری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : حفاظت اطلاعات ارتش
استان درخواستی : خراسان رضوی / تربت حيدريه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/11/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :