برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبي احمدي

نام : مجتبي احمدي
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / ايرانشهر
پادگان محل خدمت : ارتش
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : پنج ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :