برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مبین خضرپور

نام : مبین خضرپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :