برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مبین حسنی

نام : مبین حسنی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : ستاد گردان ۱۵۴
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بعد اموزش ۱ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

من اهل میاندوابم بخاطر همین میخوام از کرمانشاه بیام مراغه چون ۸ساعت راهمه