برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ماهان

نام : ماهان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : کلانتری 13
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :