برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مازیار سبزی پور

نام : مازیار سبزی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : لشکر ۲۹نبی اکرم
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تاریخ اعزام ۹۸/۸/۱
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : استوار یکم

توضیحات :