برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مازیار جاوید

نام : مازیار جاوید
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : هنگ قصر شیرین
استان درخواستی : بوشهر / بوشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

بچه بهبهان هستم