برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

لقمان عبدالحسین مزرعی

نام : لقمان عبدالحسین مزرعی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : مرکز آموزش ۰۵ کرمان
استان درخواستی : خوزستان / دغاغله
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

علت انتقالی دور بودن راه