برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

كيارش همتيان

این آگهی حذف شده است

نام : كيارش همتيان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : توپخانه ٢٢ شهرضا
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامي ارديبهشت ٩٩
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

به علت دور بودن از محل كار و خانه مايل به جا به جايي به تهران و حومه(پرندك) هستم.براي جا به جايي با شماره ي زير تماس بگيريد ٠٩٣٥٥٠٠٨٨٤٣