برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فواد

نام : فواد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : چهارم شکاری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :