برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فواد ناسخی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : مهندسی مرزبانی شرق جنوب شرق
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

یگان فعلی داخل شهر زاهدان مرخصی خوب