برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فلاح سلیمانی

نام : فلاح سلیمانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : گردان یکم امام حسین (ع) لشکر عملیاتی ۲۹ تو شهر حالت پایگاه
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

گردان خوبیه برا بومی مرخصی بیشتر نزدیکه تو شهره دولت اباد خیلی مکان خوبیه اما برا ما غیر بومی سخته