برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرید موصلو

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : مرکز آموزش قرارگاه عمار
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :