برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فریبرز عسگری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : زنجان / زنجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

به علت مشکلات خانوادگی میخام جابجا بشم خیلی عالیه اینجا