برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرشید نجاری راد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
استان محل خدمت : تهران / شهريار
پادگان محل خدمت : راهور غرب استان تهران
استان درخواستی : تهران / ري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :