برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرشید فروتن

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری 107 فلسطین
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :