برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرشید شاهوار

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ناجا
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/12/98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :