برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرشید سهرابی

نام : فرشید سهرابی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : مهمانسرا
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

فوری سرباز مهمانسرا هرکی اهل ایلامه همدان خدمت میکنه تا جابجاکنیم تماس.بگیرید