برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرشاد موسیوند

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : ۱۲۸
استان درخواستی : لرستان / بروجرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : صفر
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :