برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرشاد بهاری

نام : فرشاد بهاری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلماتیک سعادت آباد تهران
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

به اردبیل یا آذربایجان شرقی یا غربی