برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرشاد بلندقامت

نام : فرشاد بلندقامت
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا
استان درخواستی : تهران / رباط كريم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

هیچ تعریف یا تمجیدی نمی کنم فقط می تونم بگم از جهت مرخصی استحقاق و روزانه هیچ مشکلی در این مرکز وجود نداره و عالی هست ..