برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرزین نیک روش

نام : فرزین نیک روش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : خوزستان / سوسنگرد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کردستان / مريوان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :