برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرزین احمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی ویژه شرق استان تهران
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

شاغلم و بخاطر دوری راه میخوام جابجا شم تجمیع ۱۱۰ خدمت میکنم از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر مرخصی روزبرگ