برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرزین احسانی

این آگهی حذف شده است

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سلماس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : -
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :