برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرزاد مفتاحی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استان محل خدمت : تهران / شهريار
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : البرز / هشتگرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

یگان ویژه ۲۴ ۲۴ درخواست جابجایی با هر قسمت از انتظامی سمت هشتگرد