برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرزاد صفری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
استان محل خدمت : البرز / كرج
پادگان محل خدمت : ستاد شهرستان
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :