برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فردین طاهری

نام : فردین طاهری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۱‌
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :