برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فردین صادق

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
استان محل خدمت : زنجان / زرين آباد
پادگان محل خدمت : پاسگاه انتظامی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به خاطر دوری از شهر خودم تبریز و مشکلات معیشتی جابه جایی می خوام