برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فردین سمیع زاده کاسانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : 188 زرهی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :