برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فربد شهنی

نام : فربد شهنی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : شهید خسرو عبدالکریمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۱۲/۰۱
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :