برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرازقاسمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : نوژه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :