برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ع م

نام : ع م
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : نیرونی انتظامی
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :

به دلیل حساسیت شدید به آب و هوای تهران میخوام انتقالی بگیرم و گرنه جایی که هستم خیلی خوبه،فقط تلگرام و پیامک پاسخگو هستم.