برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عیسی بچاری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : خوزستان / خرمشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مردادماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

من تک پسر خانوادم وپدرم مریضیه دیکس کمردارد ومادرم بسته شدن رگهای قلبی دارد