برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عماد چقا

نام : عماد چقا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
استان محل خدمت : همدان / كبودر اهنگ
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

کسایی ک بچه قزوین یا زنجان هستن هم اینجا بشون نزدیکه کسی هست بگه شیرینی خوبیم بش میدم دمتون گرم