برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عماد رحیمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹/۱۹ سال ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :