برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی

نام : علی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : ۰۵
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :