برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان محل خدمت : مرز سومار
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : د
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :